Městys Frymburk
MěstysFrymburk

FRYMBURK V DOBĚ KORONAVIRU

I náš Frymburk, jako celou naši českou zemi, která ...

Frymburk v době koronaviru

I náš Frymburk, jako celou naši českou zemi, která je součástí větší Evropy potažmo celého světa, postihla vlna pandemie onemocnění lidí novým, doposud neznámým koronavirem s označením SARS CoV-2/. Původ této nemoci byl určen do oblasti Číny. Tím, jak je dnes svět propojený a otevřený nebyl problém, aby se uvedený virus rozšířil do všech koutů světa
a to neuvěřitelnou rychlostí.

V Evropě se stala ohniskem této nákazy část severní Itálie. Zbytek netřeba nějak obsáhle popisovat, všichni jej znáte z médií.

Postupně ale dosti razantně vládou přijímaná opatření v naší republice, od uzavření škol přes zákaz konání kulturních a sportovních akcí, až po povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor, šátek, šál i jiné), byla přirozeně povinná i pro náš městys.

Na můj emailový a mobilní kontakt chodily různé instrukce a informace. Já jsem od počátku pracoval na uvedení těchto opatření do života i do nás. Zde na úřadu jsme spolu s místostarostou, tajemníkem a velitelem našich dobrovolných hasičů vyhodnocovali situaci
a přijímali opatření pro naše občany. Individuálně ve spolupráci s paní ředitelkou jsem ještě
o prvním víkendu, kdy se zavřela škola, řešil – uzavření – neuzavření naší mateřinky (což bylo ponecháno na rozhodnutí zřizovatele, tedy městyse). Obvolávali se rodiče, mapoval se zájem, resp. nutnost mít školku jako službu otevřenou a u toho se vyhodnocovala i případná rizika. Výsledkem bylo, že by školka sloužila 6 až 8 dětem z celkové kapacity 50 dětí, a tak jsem rozhodl, školku raději uzavřít. Stejně tak jsem uzavřel pro jakoukoliv činnost celý areál budov naší školy s tím, že areál zůstane provozu prostý a budeme se věnovat důkladné očistě a desinfekci prostor. O všem jsem vždy podal informaci všem zastupitelům, s kterými jsem tyto kroky konzultoval.

Vše se strašně rychle vyvíjelo, uvedu příklad: v pondělí (16.3) ráno  jsme se zde rozhodli, že prostřednictvím našich dobrovolných hasičů budeme připraveni pomoci s nákupem našim spoluobčanům starším 75 let. Připravili jsme seznam a roznesli jsme leták, kde byly instrukce, kam zavolat, kdy nákup občan dostane, jak mu bude doručen, nastavili jsme způsob platby s obchodem a i občanem, abychom se vyhnuli osobnímu kontaktu. Když jsme toto dali dohromady, tak odpoledne vláda přijala opatření, že se tato služba posune už na občany starší 70 let. No a dopoledne následujícího dne nám přišel další přípis, tentokrát od paní hejtmanky, která tuto hranici opět posunula už na občany přesahující 65 let věku. V tomto, co jsem uvedl, chci demonstrovat, jak je vše hektické, jak málo je opět ponecháno na vlastním uvážení lidí v daném místě žijících. Nicméně to respektuji a tak i konám.

Co jsem postrádal a postrádám je skutečnost, že vůbec nemáme přehled o občanech, jež jsou, či by měli být v karanténě nebo dokonce jsou již zasaženi oním virem. Tuto informaci nám na radnici nikdo neposkytoval a dodnes neposkytuje, a to na příkaz vlády. Ale i tomuto informačnímu embargu lze rozumět ve smyslu obavy z šíření paniky a zabránění neopodstatněnému šikanování. I přesto, nebo právě proto, se i u nás zatím nešíří panika, jejíž hlavními projevy jsou vztek, obava, strach. To je vše dáno tím, že člověku něco hrozí a není kam utéct, není kam se schovat, tak má obavu a strach.Chci věřit tomu, že naši občané jsou natolik rozumní a zodpovědní, že pokud se jich karanténní opatření týká, tak jej dodržují. Sám, pokud tu informaci od někoho získám, tak se telefonicky snažím dotázat toho konkrétního člověka. Pak případně i apeluji na dodržování pravidel karantény konkrétních osob. Další otázkou je, kolik máme lidí žijících na svých chatách v chatových osadách (máme v našem katastrálním území 1 000 rekreačních objektů).

S lékařskou péčí máme trochu štěstí, že se nám včas vrátila naše paní doktorka zdravá a bez povinnosti karantény a začala ihned provoz ordinace, i když v nouzovém režimu.Výborně nám pomáhá naše paní magistra, která dokonce i ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči zajišťuje v případě nutnosti dodávku léků až do domácností. Osobně za největší hrdiny této situace považuji všechny naše paní prodavačky, které bez odpočinku a s obrovským nasazením a často stále s úsměvem, zajišťují to, abychom měli denně dostatek potravin pro naše domácnosti. To samé platí pro obsluhu naší čerpací stanice pohonných hmot. Velký kus práce odvádí naši dobrovolní hasiči pod vedením K.Maláka – provedli celkovou desinfekci mobiliáře městyse, nákupních vozíků, zábradlí, pomáhají řešit často i složité situace s lidmi v karanténě apod. Máme spousty úžasných lidí, kteří individuálně vzájemně pomáhají s nákupy. Samostatnou kapitolou je skupina našich žen kolem paní Petry Nekolové, jež denně bez odpočinku šijí a i distribuují ochranné roušky všem potřebným. Stejně tak i manželé Schödlovi jsou velkým zásobitelem roušek všem potřebných v našem městečku. Parta lidí kolem pana A.Labaje je též v oblasti pomoci velmi aktivní.  

Městys se v první řadě snažil z toho, co měl, resp. hned koupil (ochranné rukavice, celotělové ochranné obleky, desinfekční prostředky apod.) vybavit naše dobrovolníky i naše zaměstnance technických služeb. Ti jsou také hned, jak se říká, po ruce v případě nějaké události, jež vyžaduje okamžitou pomoc, okamžitý zásah. To, jak si dokážeme pomoci sami, je to, co máme nejvíce. To nám nikdo nevezme a važme si toho, vždy hledejme způsoby, jak to jde, a ne důvody proč to nejde.

Život už nikdy nebude takový, jaký jsme ho znali před vypuknutím této celosvětové pandemie. Je třeba počítat s tím, že lidé budou více uzavření a odpovědnější ke svému zdraví. Od toho se bude odvíjet i samotná správa státu, tedy politika. Jistě jste si řada z Vás uvědomila, kolik věcí je zbytných, bez čeho všeho jsme tedy schopni docela v klidu žít. Určitě velkým pomocníkem lidstva je internet, který je schopen v jistém rozsahu zastoupit školní výuku, dává možnost práce z domova tzv.(homeoffice), přináší okamžité informace apod.

Já denně chodím do práce, připravuji i věci do budoucna, tedy projekty např. přestavba lékárny, sociální bydlení, budování plynových kotelen pro bytové domy, opravy komunikací, věnuji se situace v našich lesích městyse – i po této pandemii půjde život dál. Jelikož se tato situace výrazně dotkne ekonomiky, hospodářství, jež je klíčové při tvorbě našeho rozpočtu městyse – tzv. rozpočtové určení daní. Zabývám se tedy též také tím, jak asi bude naplňována stránka příjmů v rozpočtu a na základě toho připravuji model stránky výdajů – prostě, abychom zvážili, co je nutné řešit teď a co může počkat. Toto vše konzultuji se všemi zastupiteli, od kterých mám zpětnou vazbu. Vycházím z toho, že život jde dál, i když už v jiných podmínkách, a jsem si vědom, že než nový svět nalezne, nějaký trochu stabilní stav bude docela trvat. To platí i pro nás, obyvatele Frymburka.     

 

Ve Frymburku dne 23. 3. 2020

 

Oto Řezáč
starosta městyse Frymbur

Datum vložení: 24. 3. 2020 7:24
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2020 7:25
Autor: Správce Webu

Znak městyse Frymburk

znak

GObec mapy

gobec mapy banner

Frymburský zpravodaj

zpravodaj

Infocentrum Frymburk

infocentrum